Μπόξερ των εφήβων πριν και μετά τον αγώνα

Μπόξερ των εφήβων πριν και μετά τον αγώνα

Για έργου 141 μπόξερ φωτογράφος του Νικ Hovalt φωτογραφήθηκε νέους ερασιτέχνες πυγμάχοι από τη Δανία πριν και μετά την πρώτη σοβαρή μάχη τους. Τα πρόσωπα των εφήβων να δούμε πώς θα μετατραπεί από τα αγόρια τους άνδρες, μετά από ένα είδος τελετουργίας μάχης.

Μπόξερ των εφήβων πριν και μετά τον αγώνα Μπόξερ των εφήβων πριν και μετά τον αγώνα Μπόξερ των εφήβων πριν και μετά τον αγώνα Μπόξερ των εφήβων πριν και μετά τον αγώνα Μπόξερ των εφήβων πριν και μετά τον αγώνα Μπόξερ των εφήβων πριν και μετά τον αγώνα Μπόξερ των εφήβων πριν και μετά τον αγώνα Μπόξερ των εφήβων πριν και μετά τον αγώνα Μπόξερ των εφήβων πριν και μετά τον αγώνα Μπόξερ των εφήβων πριν και μετά τον αγώνα Μπόξερ των εφήβων πριν και μετά τον αγώνα
Σχετικά άρθρα